Tydzień 10

 „(…) nazwą Go imieniem Emmanuel to znaczy: «Bóg z nami»” (Mt 1, 23)

Św. Józef – znający Słowo Boga. Opiekun tych, co dziś biorą do swych rąk Pismo Święte. I tych, co wezmą jutro. 

Józef przebywał ze Słowem. Słowem, które Ciałem się stało… (por. J 1, 14).

Biblia – oczekujące słowo Boga. Adresowane do Ciebie.

To tak, jakbyś napisał najważniejszy w Twoim życiu list. Zaadresowany imiennie. I czekał, aż ktoś Tobie bliski sięgnie po niego. I będzie czytał. Nie raz. Codziennie. Nawet po jednym zdaniu. Z rumieńcami, łzą, uśmiechem, tęsknotą. W chceniu i niechceniu. Niezależnie od pogody ducha. 

„Każda wypowiedź Pana – godna wiary, ona uczy dzieci mądrości” (Ps 19, 8).

Droga przyjaźni ze Słowem. Może ją dobrze znasz? A może się jej uczysz? Może za nią tęsknisz? Tylko nie wiesz jak zacząć? Albo wciąż zaczynasz od nowa? 

„Jeśli pilnie słuchać będziecie mego głosu i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością” (Wj 19, 5).

Połóż Biblię w miejscu, gdzie spędzasz najwięcej czasu. Gdzie modlisz się, odpoczywasz. Abyś mógł sięgnąć po nią w zmęczeniu, wziąć do ręki w smutku, w zwykłym dniu. Aby ocierała Twoje łzy, budowała dom, cieszyła, upominała, wskazywała drogę! Aby nie trzeba było jej szukać. A jeśli nawet szukać, to z przejęciem, jakby się na chwilę skarb zgubiło. 

Czytaj i słuchaj! Jak się słucha słów najcenniejszych…

„Daj mi usłyszeć Twój głos! Bo słodki jest głos Twój” (Pnp 2,14).

Czytaj na różne sposoby: Ewangelię z dnia. Słowo z dnia. Psalmy. Wybrane fragmenty. Módl się Słowem, kontempluj (Lectio Divina). Przepisuj Słowo i zabierz je ze sobą. Zapisz w smartfonie. Powracaj do wybranego zdania kilka razy dziennie. „Oto wydał głos swój, głos potężny: Uznajcie moc Bożą” (Ps 68,34).

Zadanie: Spróbuj każdego wieczoru przed zaśnięciem przeczytać uważnie Słowo na następny dzień. Ty śpisz, a Słowo pracuje w tobie. Rano jak wstaniesz przeczytaj to Słowo jeszcze raz, a potem wejdź w obowiązki dnia. Noś Słowo w sobie i słuchaj głosu Boga w sercu. 


Niech każdego dnia towarzyszy Ci krótka modlitwa:

W świętym Józefie, noszącym Słowo w swoim sercu, bądź uwielbiony, Jezu.


Witaj, opiekunie Odkupiciela, i oblubieńcze Marii Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna; tobie zaufała Maryja; z tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła. Amen.