Tydzień 12

„A stało się to wszystko, aby się wypełniło Słowo”

(Mt 1, 22)

Św. Józef – mężczyzna ufający Słowu. Patron tych, którzy chcą się tego nauczyć. Nawet, gdy nie rozumieją… Nawet, gdy pytań coraz więcej. Opiekun ufających, choć nie wszystko rozumiejących.

„(…) nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?” (Mk 12, 24)

„(…) największa jest miłość” (1 Kor13, 13)

W tym kluczu chcę czytać Słowo. Zadaję Ci pytania. Czasem jestem niecierpliwy, niespokojny. Niepewne są moje kroki.

„Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp i światłem dla moich ścieżek” (Ps 119, 105).

„Szczerze poprosiłem w modlitwie o mądrość” (Syr 51, 13).

Jestem we wspólnocie Kościoła. Mogę pytać innych. Modlić się o zrozumienie. Słuchać homilii. Komentarzy do Słowa. Dzielić się Słowem przy niedzielnym stole.

„Nagle dał się z nieba słyszeć szum, jakby zbliżającego się gwałtownego wichru. Napełnił on cały dom” (Dz 2, 2).

Duchu Święty, Tłumaczu Słowa, przyjdź!

Czy na wszystkie pytania muszę znaleźć odpowiedź? Czy brak odpowiedzi na niektóre z pytań nie jest szansą na dokończenie rozmowy ze Zmartwychwstałym na mojej drodze do Emaus? Przy ognisku, nad jeziorem Genezaret? Aż po spotkanie twarzą w Twarz…

„Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała” (św. Jan Paweł II).


Zadanie: Kto Ci tłumaczy Słowo, abyś rozumiał (kierownik duchowy, spowiednik, animator)? Spróbuj jeden dzień w tygodniu, po przeczytaniu Ewangelii z dnia, posłuchać komentarza do niej (np. Modlitwa w drodze, Niezbędnik katolika…) A może rodzi się w Twoim sercu zaproszenie do udziału w rekolekcjach Słowem Bożym?


Niech każdego dnia towarzyszy Ci krótka modlitwa:

W świętym Józefie, ufającym światłu Słowa w ciemności, bądź uwielbiony, Jezu!


Witaj, opiekunie Odkupiciela, i oblubieńcze Marii Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna; tobie zaufała Maryja; z tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła. Amen.