Tydzień 5

14 KWIETNIA 2021 | ŚRODA

„Anioł Pana ukazał mu się we śnie”

(Mt 1,20)

Św. Józef – otrzymujący wiadomość od Boga. Patron poszukujących Bożego Oblicza. Józef ufający, jak syn dobremu ojcu.

To nie bierze się znikąd. Jest łaską. Józef modli się psalmami. Słucha proroków. Wypełnia prawo.

Wie, że Bóg może posłać swego wysłannika. „Anioł Boży wołał na mnie we śnie” (Rdz 31,11).

Budzi się i zasypia z zapewnieniem w sercu, że góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość Ojca nie odstąpi od niego. (por. Iz 54,10)

Gdyby tego brakło, sen mógłby być nieistotnym incydentem. Po przebudzeniu mogłoby się nic nie zmienić, pomimo spotkania z aniołem. Znalazło by się jakieś wytłumaczenie.

„W nocy Anioł Pański otworzył bramy (…) powiedział: Idźcie i głoście” (Dz 5,19).

Z kontemplacji i poznawania Boga budzi się uważność na Jego znaki. I siła do podjęcia zadania. I ufność znajduje w nas mieszkanie.

Poznawaj Boga, Ojca czułego. Przemawiającego. Stawiającego granice. Podnoszącego. Olśniewającego. Przytulającego do policzka, zatroskanego.

Myśl o Nim. Szukaj Jego Oblicza. Niech niemożność ogarnięcia umysłem Jego Świętości nie oddala Cię, a wręcz przybliża do Niego. On ogarnia.


Zadanie: Jakiego Boga zna Józef przed odwiedzinami anioła we śnie? Przeczytaj każdego dnia jeden tekst z Pisma Św. Przepisz go w zeszycie, który będzie Ci towarzyszył w czasie warsztatu.

  1. Rdz 1,28
  2. Wj 3,5
  3. Ps 119,89
  4. Ps 25,10
  5. Iz 49,16
  6. Oz 11,4
  • So 3,17

Niech każdego dnia towarzyszy Ci krótka modlitwa:

W świętym Józefie, szukającym Bożego Oblicza, bądź uwielbiony, Jezu!


Witaj, opiekunie Odkupiciela, i oblubieńcze Marii Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna; tobie zaufała Maryja; z tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła. Amen.