Tydzień 9

„Józef był człowiekiem sprawiedliwym”

(Mt 1,19)

Św. Józef – człowiek o prawym sercu. Patron dojrzewania naszych sumień.

Opiekun głosu Bożego w nas.  

Słowo kształtuje prawe serce. Prawe serce odczytuje Boże częstotliwości.

Prawe serce Józefa słucha Słowa w jasności dnia. Potrafi odczytać je także w ciemności nocy. Wędruje z Bogiem. Wybiera miłość. 

„Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie” (Ps 1,3).

Sumienie. Swoisty zmysł nawigacji. „Najskrytsze sanktuarium człowieka” (KKK 1776) „gdzie on sam pod okiem Boga decyduje o własnym losie” (Gaudium et spes).

Jaka jest moja nawigacja? Kogo słucham? Na co patrzą moje oczy? Gdybym narysował dziś mapę ogrodu mojego sumienia, jaka by ona była? Ile czystej zieleni? Ile ładu, a ile chaosu? Czy jest w nim miejsce na przechadzanie się Słowa ? Słowo dostarcza słońca ogrodowi mojego serca. To co we mnie – jaśnieje na zewnątrz…

Nie ma dnia bez Bożego Słowa. Nie ma głuchej ciszy. Jeśli cisza, to ta niesłychana z Nim. Liturgia słowa. Biblia na stoliku. Aplikacja na smartfonie. Nie ma dnia bez Słowa! 

„W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17,28).

Jak zaplanuję jutrzejszy dzień? Czy będę miał czas na Słowo? Ile Bożego tlenu otrzyma ogród mojego sumienia?


Zadanie: Zacznij każdy dzień Ewangelią z dnia. Zapisz Słowo (zwrot), które Cię poruszyło. Módl się tym Słowem  cały  dzień. Po tygodniu zobacz dokąd prowadzi Cię GPS Jezusa. Porozmawiaj z Jezusem o tym, posłuchaj Go w ciszy, pozwól się prowadzić Słowu..


Niech każdego dnia towarzyszy Ci krótka modlitwa:

W świętym Józefie, człowieku sumienia, bądź uwielbiony, Jezu!


Witaj, opiekunie Odkupiciela, i oblubieńcze Marii Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna; tobie zaufała Maryja; z tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła. Amen.